Enkät om ungdomsverksamheten

06.10.2022 kl. 11:37
Enkät om brandkårsungdomsverksamheten inom förbundet.

Ungdomsverksamhet 2022

De tre senaste åren har varit utmanande för brandkårernas ungdomsverksamhet. Övningarna har på många ställen lagts helt på is medan man i andra brandkårer hankat sig fram med övningar i mindre grupper eller via on-line övningar.

Förbundets ungdomsarbetsutskott (UAU) har diskuterat läget och för att få en bättre insikt i hur det står till med brandkårsungdomsarbetet i regionerna gör vi en förfrågan om detta till alla brandkårer som är medlemmar i förbundet.

UAU hoppas att ni alla besvarar förfrågan. Genom att svara hjälper ni oss planera verksamheten samt att ta fram material och hjälpmedel som behövs för att få i gång verksamheten på nytt.

Länk till enkäten »

Enkäten är öppen till den 31.10.2022!

 

Ungdomsarbetsutskottet