Benämningar

 

Inom utbildningssystemet för avtalsbrandkårens personal används olika benämningar beroende på vilken utbildningen personen har utfört. Följanden benämningar används:

Praktikant

En person som inte genomgått kursen i släckningsarbete men som deltar i alarmavdelningens grundläggande utbildning.

Yngre släckningsman

En person som på ett godkänt vis genomgått kursen i släckningsarbete och som verkar i alarmuppgifter.

Släckningsman

En person som på ett godkänt vis genomgått kurserna i släckningsarbete och rökdykning och som verkar i alarmuppgifter.

Äldre släckningsman

En person som genomgått kurserna i släckningsarbete, rökdykning, brandkårens förstahjälp och räddningsarbete samt dessutom alternativt antingen kurs i bekämpning av oljeskador, farliga ämnen, ytbärgning eller brandkårernas kurs i första respons och som verkar i alarmuppgifter.

Enhetschef

En person som på ett godkänt vis genomgått enhetschefskurs och som av brandkåren valts till uppgiften som enhetschef.

Kårchef

En person som på ett godkänt vis genomgått kurs för avtalsbrandkårs chef och som av brandkåren valts till uppgiften som kårchef.

          

Dessa benämningar kommer att ändras i något skede men ännu 2023 är det öppet vad de nya benämningarna blir och vilka kriterier som gäller.

 

Utbildningsmärken

Släckningsman

Släckningsman

Äldre släckningsman

Äldre släckningsman

Enhetschef

Enhetschef