Brandkårsdamernas verksamhet

Brandkårsverksamhet idkas också av kvinnor. Flere av våra frivilliga brandkårer har verksamma damer och damavdelningar. Damerna deltar nuförtiden i många uppgifter inom brandkåren: de fungerar som hjälp åt myndigheterna vid räddningsuppdrag, de förbättrar hemmets och familjernas säkerhet genom informations- och upplysningsverksamhet, de fungerar som utbildare både inom brandkåren och för vanliga medborgare. Brandkårsdamerna utför säkerhetsutbildning bl.a. i skolor, på daghem och på träffar som ordnas av andra föreningar.

Traditionell brandkårsdamverksamhet är bespisning och andra serviceuppdrag. I dagens läge kan också pojkar och gubbar dock delta i bespisningsverksamheten. Man sköter också sk. alarmbespisning som innebär snabb mat- och dryckservice vid storbränder, olyckor och efterspaningar. Bespisningen utförs också av brandkårsdamerna på brandkårsläger och andra tillställningar.

Verksamheten omfattar också annat trevligt som motionskvällar, träffar, utflykter, och trevlig samvaro överhuvudtaget.

Förbundets verksamhet för brandkårsdamer sköts av ett arbetsutskott som har hand om planering och uppföljning av brandkårsdamernas verksamhet. Arbetsutskottet leds av en ordförande som samtidigt sitter i förbundets styrelse. Arbetsutskottet samlas 2-4 ggr per år.

Förbundets damutskott

Ordförande: Maria Salmi
Viceordförande: Gunnel Hellström  

Lokalförbund ledamot, och suppleant 

MNB: Gunnel Hellström, suppleant Anja Sandholm  

VNB: Satu Wikström, suppleant Martina From-Wasenius  

 

SÖR, ÅBB, ÅLB och ÖNB har inga representanter pga ingen särskild damverksamhet på lokalförbundsnivå.  

Uppdaterad 17.10.2022