Brandkårsungdomsarbete

28.11.2019 kl. 10:17
En kort presentation av brandkårsungdomsarbetet

Popeli har gjort en video om brandkårernas ungdomsarbete.Videon är tvåspråkig med både svensk och finsk textning. Videon finns på Youtube

 

 

Anders Ehrnsten