Användandet av medaljer och förtjänsttecken

De sk. stora förtjänstmedaljerna kan bäras bl.a. på följande tillställningar:

 • parader
 • festtillfällen
 • alltid då medaljer delas ut
 • vid uppvaktningar
 • på en brandkårskollegas begravning
 • stort familjetillfälle (t.ex. 50 årsdag)

"Du har förtjänat dina medaljer, så bär dem !"

Vanliga fel

De vanligaste felen vid användandet av medaljer:

 • medaljerna hänger på olika höjd
 • medaljerna hänger för lågt
 • fel ordningsföljd
 • samtidig användning av en lägre och en högre medalj från samma förbund
 • bandet är för långt, skadat eller smutsigt
 • mellanrum mellan medaljerna
 • användandet av släpspänne tillsammans med medaljer

Hur bärs medaljerna?

Sidan olika medaljer visar de medaljer, som användes av räddningspersonal, och samtidigt i vilken ordningsföljd de placeras på skena.

 • Den högsta medaljen skall bäras närmast knappraden på uniformens vänstra sida.
 • Tabellen är uppgjord så att det högsta tecknet är uppe till vänster och har nummer 1.
 • Medaljernas inbördes värde följer numreringen så att medaljer med det lägsta numret placeras närmast knappraden osv.
 • Medalj nummer 28 bäres alltid längst till vänster.
 • Medaljerna bäres så, att de täcker uniformsfickans klaff och ej lägre.
 • Medaljerna placeras på skena och bandet kortas av så att totallängden blir 10 cm.
 • FSB:s förtjänsttecken placeras mitt under rockfickan ca 2 cm från fickans undre kant.
 • På bröstfickan till vänster får bäras endast utbildningsmärke.
 • På högra sidan bäres intressemärken, års -och jubileumsmärken mm.

Märkenas placering på uniformen

De nu så populära pincen hör ej till uniform om inte pincen är ett utbildningsmärke och godkänt av ett räddningsförbund. 

Tips

Kårchefen är ansvarig för att manskapet använder sina medaljer rätt.

 • Medaljerna bäres på rockuniform eller på mörk kostym. Endast i undantagsfall kan blusuniform komma ifråga. 
 • Flere än fyra medaljer placeras så att de överlappar varandra men det sk. släpspännet får ha högst fyra band bredvid varandra.
 • Om banden är flere än fyra måste de delas upp på flere rader.
 • Krigsinvalidernas Brödraförbund på Kaserngatan 34A syr medaljerna på skena och gör samtidigt ett släpspänne (banden på skena). 

Medaljer eller förtjänsttecken skall sökas från respektive förbund i god tid, ty oftast skall ansökan godkännas av ett lokalförbund och eventuellt även av ett länsförbund.

Kom ihåg att en medalj inte är ett årsmärke eller en 50 års gåva!
 

Olika medaljer

 

Texten på denna sida är från brochyren "Medaljers och förtjänstteckens användning" uppgjord av Silvio Hjelt och Mårten Strandell 1999.