Utbildarkurs

Utbildarkursen är ämnad för den som vill fungera som utbildare i en  ungdomsavdelning i brandkåren. Kursen ordnas vanligtvis under vårt veckoläger på sommaren men den kan också alternativt ordnas som en veckoslutskurs.

Till kursen kan antas elever som fyllt 16 år men även äldre personer som vill fungera som utbildare är välkomna på kursen.

Kursinnehåll (bl.a.)

 • Utlärningsmetoder
 • Rädsla att uppträda
 • Uppfostran, ungdomarnas olika åldrar
 • Kontakten med föräldrarna
 • Utbildningsövningar
 • Pedagogik
 • Givandet och tagandet av respons
 • Deltagandet i arrangemang av kvällsprogram

Kursens målsättningar

Målen för kursen är att deltagaren skall få:

 • veta hur brandkårsungdomsarbetet ingår i brandkårens verksamhet,
 • information om utbildarens roll som uppfostrare och information om ungdomarnas / barnens växande, ledande och lärande
 • känna till hur man motiverar sina barn och hur man löser konfliktsituationer,
 • lära sig att planera, leda och utvärdera övningar,
 • bekanta sig med olika utbildningsmetoder, och
 • bekanta sig med pedagogik.

Utbildarmärke

Kursens upplägg

 • ett självstudieavsnitt
 • förhandsuppgifter
 • ett närstudieavsnitt

ALLA dessa delar är obligatoriska och skall klaras av för att kursen skall godkännas.