Kurskallelser

På denna sida hittar du de kurser som just nu är aktuella. Anmälningar till kurserna görs i första hand, om inte annat nämns, via brandkårsregistret HAKA. Kontrollera elevernas uppgifter i databasen innan ni gör anmälningen.

Se till, att elevens e-post adress är rätt eftersom vi skickar all information om kursen via e-post direkt till eleverna! 

Vi bekräftar kursdeltagandet åt eleven till den e-postadress som finns i HAKA databasen. 

Fysisk funktionsförmåga

För Grundkursen i Räddningsverksamhet och för Kursen i Rökdykning skall den sökande gjort en test av den fysiska funktionsförmågan samt gått igenom en läkarkontroll INNAN man söker till kursen.

Tester och läkargranskningar görs i enlighet med det egna verksamhetsområdets direktiv. Brandkåren och den sökande sköter själv om att testerna utförs. Inga tester utförs under kursens gång. De fysiska testerna och läkarundersökningen skall vara gjord då man söker till någon av dessa två kurser. 

 

 

Planerad utbildning 2024

Följande kurser har planerats in för detta år. Närmare datum och plats meddelas i samband med kurskallelserna. Förutom dessa grundläggande kurser kommer också en viss kompleteringsutbildnig att ordnas.

Grundutbildning avtalsbrandkåren

Åboland (EFRV)

  •  

Västra Nyland (VNRV)

  • Kurs i FHJ för brandkåren, januari 2024
  • Grundkurs i räddningsverksamhet, hösten 2024
  • Kurs i rökdykning, våren 2024
  • Kurs i vägtrafikräddning, våren 2024 
  • Kurs i första insats för brandkåren, hösten 2024

Kompletterande utbildning

  • Grundkurs i användande av motorsåg mars 2024(Västra Nyland)

Övrig utbildning

  • Kurs för ungdomsledare april 2024 ULK
  • Kurs för ungdomavdelningen utbildare UBK, under lägret 2024

 

 

Aktuella kurser

Kurs i första hjälp för avtalspersonal (1 sp)

Åboland, Pargas brandstationLäs mera »
13.05.2024 kl. 16:00

Grundkurs i räddningsverksamhet

Grundkurs i räddningsverksamhet VNRV, Ekenäs och IngåLäs mera »
23.02.2024 kl. 15:27