Brandkårstävlingar

Bild: Jan Lindgren

Tävlingar är en viktig del av brandkårernas verksamhet. Tävlingarna förbättrar sammanhållningen, tränar upp förmågan att fungera i grupp samt förbättrar hanteringen av redskapen. De flesta tävlingarna är renodlade redskapstävlingar men även frågesport ingår i vissa av våra tävlingar. Förutom förbundets egna tävlingar ordnar lokalförbunden egna tävlingar med samma stadgar men också enligt egna lokala stadgar bl.a. vintertävlingar i olika format.

 

Våra tävlingar

Ungdomarnas tävlingar

  • Redskapstävling för ungdomar 
  • Pytssprute- och slangstafett
  • Frågesport för ungdomarna
  • Rescue Race

Redskapstävlingar

  • Redskapstävling för damer 
  • Redskapstävling allmän klass

Bild: Jan Lindgren