FSBR ungdomsläger, Överby, Esbo

30.06.2024 kl. 12.00 – 05.07.2024 kl. 12.00

Kontakt

Plats
AXXELL Överby
Inspektorsgränden 3
02940 Esbo

Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund