Stöd Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

22.01.2024 kl. 19:29
Genom att inkludera Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund i ditt testamente kan du säkerställa att brandkårsverksamheten fortsätter att ge möjlighet för våra för kommande generationer.

Det är en fantastisk möjlighet att lämna ett varaktigt avtryck och bidra till att forma framtidens verksamhet för våra brandkårsungdomar.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund är en svenskspråkig nationell organisation som arbetar för räddnings- och säkerhetsarbete på svenska.

Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

Hur kan du bidra?

Det är enkelt att göra en varaktig insats för brandkårsverksamheten genom att skriva in Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund i ditt testamente.

Du kan välja att testamentera en del av din egendom, oavsett om det är pengar, värdepapper eller annan tillgång. Det är helt upp till dig att bestämma hur du vill bidra. Att skriva ett testamente är ett kraftfullt sätt att säkerställa att dina värderingar och engagemang för brandkårsverksaheten lever vidare.

Genom att göra en testamentarisk gåva blir du en viktig del av den långsiktiga utvecklingen och hållbarheten för Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

Donationer till välgörenhet, även testament-donationer, är skattefria. Det innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Ta kontakt med Roger Roos om du vill veta mer om testamentdonationer till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

 

Roger Roos