Kurs för ungdomsledare

Denna kurs är för DIG som är eller vill bli ungdomsledare inom brandkåren. Funderar ni på att starta en ny ungdomsavdelning, så ger den här kursen bra information för detta.

Kursen är avsedd för brandkårernas ungdomsledare eller för dem som vill bli det. Personen som antas till kursen skall gärna vara minst 18 år och det är önskvärt att deltagaren genomgått utbildarkursen, men detta är dock inget krav.

För en frivillig brandkårs framtid är det viktigt att ungdomsavdelningen fungerar och att ungdomarna fortsätter till alarmavdelningen. Det är viktigt att ha goda ungdomsledare och när de gått denna kurs, då får de information, som gör att de kan fungera ännu bättre som ledare!

Bl.a. detta finns på programmet:

 • Administrativa uppgifter,
 • Gruppdynamik,
 • Ledarskap,
 • Pedagogik,
 • Verksamhetsplanering,
 • m.m., m.m.

Kursen målsättning

Kursen målsättning är, att:

 • klargöra hur brandkårsungdomsarbetet är bundet till det allmänna ungdomsarbetet
 • klargöra vilka regler arbetsskyddet ställer, 
 • få deltagarna att inse ungdomsledarens roll som uppfostrare,
 • lära ut kännetecknen för olika åldersgrupper,
 • ge tips på hur man kan få ungdomar motiverade,
 • ge modeller för hur man kan lösa olika tvister,
 • lära deltagarna planera avdelningens verksamhet,
 • lära kursdeltagarna göra ungdomsledarens skriftliga uppgifter,
 • ge exempel på hur avdelningens yttre och inre information kan planeras och förverkligas

Vi strävar till att ordna en kurs per år och platsen cirkulerar mellan de olika lokalförbunden. Ta kontakt med oss om du vill att en kurs skall ordnas inom ditt lokalförbund.

 

"En god ledare kan använda sina två viktigaste redskap, huvudet och hjärtat"

 

Ungdomsledarens ärmmärke

 

Kursinnehåll

 • ett självstudieavsnitt
 • förhandsuppgifter
 • närstudier

Alla dessa delar är obligatoriska. Närstudierna inleds på fredag kväll och avslutas på söndag eftermiddag. Exempel på kursprogram nedan.

Fredag

LT 1 Kursens öppning, upplägg och organisering
LT 2 Lära känna varandra, målsättningar
Kvällsprogram (utbildarna)

Lördag

LT 5 Ungdomsledarens ansvar
LT 6 Ungdomsledarens och ungdomsavdelningens uppfostringsroll
LT 7 Ledarstilar
LT 8 Konflikthantering
LT 9-10 Etik och moral
LT 11 Motivation och inspiration
LT 12 Utvecklingspsykologi
LT 13 Inlärningsstilar
LT 14 Barn med specialbehov och olika bakgrunder
LT 15 Gruppens utveckling och rollfördelning
LT 16 Makt, tillit och förtroende i gruppen
Kvällsprogram (eleverna)

Söndag

LT 18-19 En dysfunktionell grupp och hur hanteras mobbningen
LT 22-23 Planering av verksamheten 
LT 24 Kursutvärdering, diskussion, respons
LT 25 Kursavslutning med kurskaffe