Läroplan för avtalspersonal

Räddningsinstitutet har sedan 2019 utvecklat utbildningssystemet på så sätt, att det motsvarar de centrala kraven på avtalsbrandkårernas kunskapsmålsättningar. Utbildningssystemet utvecklas och förnyas kontinuerligt. De centrala delarna vid utvecklandet av utbildningssystemet har varit att utveckla ansvarsutbildarnas kunnande och de kritiska kunskapsområdena inom räddningsverksamheten, kurserna och att framställa kursmaterial.

Räddningsinstitutet använder sig av termen avtalspersonal. Till avtalspersonalen hör räddningsverkets deltidspersonal samt personal i avtalsbrandkår eller annan sammanslutning som ingått att avtal och som deltar i räddningsverksamheten utgående från ett arbetsavtal eller annat avtal t.ex. ett brandkårsavtal.

I enlighet med räddningslagen (379/2011) och lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) har man definierat en gemensam benämning som omfattar alla dessa tre personalgrupper. I fortsättningen använder man termen läroplan för avtalspersonal eller utbildningsystemet för avtalspersonal och dessa termer omfattar alla dessa olika personalgrupper.

Avtalspersonalens utbildningssystem  och läroplan 2024.

Ansvar, utbildningar och kurser

Utbildningssystemet för avtalspersonal är ett flerdimensionellt internationellt utbildningssystem som via utbildningar och kurser producerar behörighet för ansvarsutbildare samt behörighet för avtalspersonal för olika uppdrag inom räddningsväsendet.

Räddningsinstitutet ansvarar för avtalspersonalens läroplan, utbildandet av ansvarsutbildare samt för de utbildningsregister som hänför sig till detta och för att producera utbildningsmaterial för kurserna. Räddningsinstitutet utbildar ansvarsutbildarna och avtalspersonalens befäl. Räddningsverken kan själv ordna kurserna eller göra ett avtal om arrangemangen av utbildningen med en tredje part.

Ansvarsutbildarna genomför utbildningen i samråd med arrangören av utbildningen i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan för de olika kurserna.

Närmare beskrivningar, målsättningar och kriterier för kurserna hittar ni i Räddningsinstitutets publikation:

 

Bild över utbildningssystemet för avtalspersonalen.