Ungdomsmärken

De olika ungdomsmärkena finns presenterade i samband med informationen om ungdomarnas utbildningssystem.

Ungdomsmärken

 

Grundmärket

Grundmärket (det övre märket på bilden nedan) bärs av alla som hör till ungdomsavdelningen, både ungdomar och ledande personal.

Pris: 4,20 €

Inkl. moms 24%

Utbildningsmärken

Under grundmärket bär man ett utbildningsmärke som visar vilken kurs man gått senast eller vilken position som ansvarspersonerna har.

Alla utbildningsmärken har samma pris.

Ex. Utbildningsmärke för nivåkurs 1

Pris 2,20 €

Inkl. moms 24%