CA Öhmans brandmannafond

Fondens grundplåt utgöres av de till jur.lic C.A. Öhmans 80-årsdag hopsamlade medel. C.A.Öhman var förbundets ordförande 1948 - 1966.

Fondens avkastning skall användas såsom understöd åt lämpliga personer vilka önskar utbilda sig till brandbefäl inom förbundets verksamhetsområde eller något annat därmed jämförbart skolningsändamål enligt styrelsens prövning.

Fonden kan understödas genom inköp av adresser och hyllningar.

För att hylla

CA Öhmnas brandmannafond för att hylla.

EUR 20,00

För att hedra

CA Öhmnas brandmannafond för att hedra.

EUR 20,00

Beställning CA Öhman

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760