SLAPY tävlingen för brandkårsdamer

Slang- och pytssprute stafett för damer

 

ALLM​ÄNT:
Banan liknande den för ungdomarna, men med kortare avstånd mellan slangarna. Med kortare avstånd behöver man inte löpa mellan slangarna.

  • 4 personers lag (1+3, chefen får delta i arbetet).
  • Kan vara damer från olika brandkårer (sammansatta lag).
  • Uppgifterna får bytas fritt mellan lagmedlemmarna.
  • Fri klädsel men laget skall ha en enhetlig klädsel som också visar från vilken brandkår man kommer.

UTFÖRANDE:
Slangstafettbanan är 8 m lång och på den utplaceras 3 st. dubbelrullade 39 mm slangar med kopplingarna placerade på rullarna. Slangrullarnas avstånd från varandra är 2 m. Den första rullen placeras 2 m från startlinjen och avståndet mellan sista slangen och vändpålen är 2 m.

Tävlingen är en stafett. Efter startsignalen kopplar den första deltagaren slangkopplingarna, vänder tillbaka efter vändpålen och öppnar kopplingarna då man återvänder till startlinjen. Växling sker genom en tydlig klapp i följande löpares hand. De övriga deltagarna utför samma uppgift.

Under tävlingens gång skall kopplingarna hållas på slangrullarna. Nedfälld koppling bör lyftas upp innan den tävlande får fortsätta. Då slangstafetten är godkänt utförd fortsätter laget omedelbart med pytssprutestafetten.

Med en stråle från en pytsspruta fälls 3 st. käglor uppställda på pålar; den första 2 m, den andra 3 m och den tredje 4 m från strålförarplatsen. Pytssprutan får inte flyttas under utförandet, ej heller får strålföraren vidröra strålförarplatsens främre kant eller föra slangens munstycke över samma kant.

Omedelbart efter det, att den sista käglan fallit, flyttas pytssprutan, på order av skiljedomaren, till följande strålförarplats. Därifrån fylls ett på 1,5 m avstånd runt uppställt 5 liters kärl, vilket är försett med ett 4 cm hål 5 cm från kärlets övre kant, med vatten. Strålföraren får inte vidröra strålförarplatsens främre kant eller föra slangens munstycke över samma kant

Efter starten fungerar en av deltagare som vattenbärare, den andra som pumpare och den tredje som strålförare. Uppgifterna får bytas fritt mellan lagmedlemmarna under tävlingens gång.

Pytssprutan skall vara av standardmodell utan tryckutjämningsmöjligheter. Slangen på sprutan får vara högst 1,5 meter lång. Vid starten skall pytssprutan vara tom.

Sluttiden avgör placeringen i tävlingen.


FSB:s damarbetsutskott 16.03.2019