Uniformen

Brandkårsuniformen är en synlig del av brandkårsverksamheten. När vi bär uniform visar vi vår samhörighet och att vi är en del av en större organisation. 

Vid användande av uniform eller annan brandkårsbeklädnad skall man beakta brandkårens gemensamma praxis. Brandkåren skall se till, att alla klär sig på samma sätt. Alla avtalsbrandkårens medlemmar kan använda sig av brandkårsdräkterna.

Kom alltid ihåg att beakta klädkoden som nämns i inbjudan till en tillställning och vid behov lönar det sig att närmare kontrollera hur man skall klä sig.

Brandkårsdamernas dräkter används endast av medlemmarna i brandkårens damavdelning.

Brandkårsdräkten som begrepp avser uniformen. Med en brandkårsdräkt avser man alltid endera blusdräkten eller festuniformen.

Klädkod

De officiella klädkoderna utgår från mannen klädsel. Avecen klär sig alltid utgående från mannens klädsel. De vanligaste klädkoderna är festuniform eller frack, aftondräkt eller smoking, mörk kostym eller besöksdräkt och folkdräkt. Förutom klädkoden meddelas ofta i inbjudan om man använder förtjänsttecken vid tillställningen.

När man klär sig i frack kan man säga, att personen är klädd i sin allra bästa utstyrsel. För brandkåristen innebär detta festdräkten. 

Klädkoder kan utryckas på följande sätt:

  • Brandkårens årsfest eller andra fester: mörk kostym och förtjänsttecken / brandkårens festuniform med förtjänsttecken
  • Brandkårens årsmöten eller andra tillställningar (seminarier osv.): vardagsdräkt / besöksdräkt
  • Tillställning där man delar ut förtjänsttecken: mörk kostym och förtjänsttecken / brandkårens festuniform med förtjänsttecken
  • Brandkårsbegravning eller bröllop: (i enlighet med de anhörigas eller bröllopsparets önskemål) mörk kostym (förtjänsttecken) / brandkårens festuniform (med förtjänsttecken)