Utbildning på svenska

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund utbildar på svenska. Utbildning sker inom grundutbildning och kompletteringsutbildning för avtalsbrandkårernas personal och befäl och inom brandkårernas dam- och ungdomsverksamhet.

Dessutom ordnar förbundet svenskspråkiga kurser inom säkerhets- och beredskapsutbildningen. Vi sköter även säkerhetsutbildning för företag.

Ta gärna kontakt med förbundets kansli om ni har frågor angående brandkårernas utbildning eller säkerhets- eller beredskapsutbildning i allmänhet.