Utbildning för ungdomsledare

För en frivillig brandkårs framtid är det viktigt att ungdomsavdelningen fungerar. En förutsättning för detta är att avdelningens ledande personal och utbildare har förutsättningar att leda, styra och utbilda ungdomarna. För att förverkliga detta ordnar förbundet utbildning för de personer som fungerar som ledare inom ungdomsavdelningarna i både kursformat och med olika utbildningsdagar.

Kurser

Utbildarkursen är avsedd för personer som fungerar som utbildare inom ungdomsavdelningen medan ledarkursen närmast är avsedd för de personer som fungerar som avdelningens chef, dvs ansvarig ungdomsledare.

Ledarkursen kan dock med fördel också utföras för andra än de anvsariga ungdomsledarna då kursen ger goda förutsättningar att arbeta med barn och unga.