Brandkårsungdomarnas lägerverksamhet

Läger är en viktig del av brandkårsungdomarnas verksamhet. Lokala läger ordnas av lokalförbunden; sk. veckoslutsläger på vinter- och sommartid medan Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar ett en vecka långt utbildningsläger varje sommar.

Förbundets eget veckoläger alternerar mellan de olika lokalförbunden. På så vis kan ungdomarna bekanta sig med de olika regionerna i Svensk-Finland.

Vart fjärde år ordnar SPEK ett internationellt läger med deltagare från hela Finland och med inbjudna gäster från Norden och Europa.

lägerplatser

Lägerutrustning

Lägerblanketter

 

Läger

Läger 2020

Lägret 2020 ordnas av Västra Nylands Brandkårsförbund. Lägret pågår från den 27 juni till fredagen den 3 juli 2020.

Mera information kommer ni att hitta här så småningom via länken nedan

Mera info


Läger 2019

Lägret 2019 ordnas av Svenska Österbottens Räddningsförbund. Lägret hålls i år ANDRA VECKAN i juli, dvs. från måndag den 8 juli till den söndag den 14 juli 2019.

Läger 2019 

 


Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760