Verksamheten

Förbundets verksamhet på fältet sker via s.k. lokalförbund. Lokalförbunden är sex till antalet. Förbundets verksamhet omfattar bl.a:

  • Utbildning av avtalsbrandkårernas personal
  • Verksamhet brandkårsungdomar
  • Verksamhet för brandkårsdamer
  • Säkerhets, beredskaps- och företagsutbildning
  • Informations- och upplysningsverksamhet

Förbundet har sitt kansli i Raseborg. 

Närmare presentation av de olika verksamhetsformerna hittar du via menyn.

Organisationsverksamheten i framtiden.

Hur skall förbundet utveckla sin organisationsverksamhet under de följande åren?

Förbundet inledde 2021 ett utvecklingsarbete för att se över
brandkårsorganisationerna i framtid.

  • hur kan vi anpassa oss till dagens samhälle,
  • gör vi rätt i vår verksamhet idag
  • finns det behov att ändra på vår verksamhet?

Brandkårsverksamheten är i dag traditionellt uppbyggd på olika avdelningar som i värsta fall inte ens samarbetar inom samma brandkår.

Alarmavdelningen har i mångt och mycket blivit den ”viktigaste” delen av vår verksamhet medan vi kanske har glömt bort själva föreningsverksamheten.

En arbetsgrupp tillsattes som funderade på detta och den 8 juni 2023 presenterades de första tankarna för ett 70-tal deltagare. Diskussionerna var livliga och kommer att forsätta. En "Save The Date" lista gjordes för följande träffar.

Save The Dates

FSBR ordnar föreläsnings- och diskussionstillfällen hösten 2023 - våren 2024


Måndag 4.9 Cybersäkerhet i en digital förening
- föreläsning och tid för frågor

Tisdag 3.10 Föreningsjuridik
- lagstiftning, stadgar, skyldigheter & rättigheter
- föreläsning

Onsdag 1.11 Rekrytering och marknadsföring
- inledande taltur
- diskussion

Torsdag 11.1 Ekonomi och administration
- Diskussionen fokuserar på lätta och effektiva sätt att göra rätt enligt lag och förordningar.

- Anki Bender lotsar oss genom föreningsekonomi och -administration på ett sätt som vi alla kan förstå.

Måndag 5.2 Jämlikhet och likabehandling
- Hur blir du bemött inom brandkårsvärlden? Hur borde vi bemöta varandra?

-Vilka eller vad styr vår verksamhet? Går vi efter de lagar och riktlinjer som finns?

- Anki, Tove och Camilla lyfter fram viktiga synvinklar, men vi önskar även en livlig diskussion - vågar du hänga med?

Torsdag 7.3 Ledarskap och ansvarsfördelning
- Behöver vi tänka på ledarskap då vi jobbar frivilligt?

- Får vi inte alla bestämma själv vad vi gör? Hur fördelar vi ansvaret inom föreningen?

- Emilia Juslin berättar om sitt arbete för att utveckla ledarskapet inom frivilliga föreningar  

Onsdag 3.4 Brandkårens försäkringsskydd

Torsdag 2.5 Kommunikationsplan

Alla gånger samma klockslag; 18.30 - 20.30.

Vi ses i rutan! Länken till de olika tillfällena kommer till alla brandkårer och via e -postlistor.

Ta kontakt till förbundskansliet om du inte fått länken!

Rätt till ändringar förbehålles.