Avtalspersonalens kurser

En effektiv och säker räddningsverksamhet försätter kunnande. Kunnandet bildas av kunskaper, färdigheter och attityder. Avtalspersonalens motivation är hög och inställningen till räddningsverksamheten är mycket god liksom till utbildning som hör till detta. Vissa av uppgifterna inom räddningsväsendet kräver att man skaffar och upprätthåller kunskaper, t.ex. lämpligheten för uppgifterna i fråga samt också god fysisk och psykisk funktionsförmåga.

När det gäller utbildning av avtalspersonal inom räddningsverksamheten har man utarbetat urvalsprinciper för respektive kurs som baserar sig på kursens innehåll och avsikt. Urvalsprinciperna baserar sig på de lagar, förordningar och anvisningar som styr räddningsbranschen.

Urvalskriterier för kurserna är bl.a:

 • ålder
 • grundläggande utbildning (kurser)
 • lämplighet i enlighet med hälsotillståndet
 • lämplighet i enlighet med den fysiska funktionsförmågan
  • FireFit tester
  • test av simkunskap
  • kroppskontroll och balans
 • lämplighet att arbete t.ex. i mörker, områden med fallrisk (höga höjder), i slutna utrymmen, i vatten, osv.

Urvalskriterier

 

Allmänna urvalskriterier för kurserna.

För varje enskild kurs finns specifika urvalskriterier.

Kurser 2024

Följande kurser finns färdiga 2024. Alla dessa finns inte ännu på svenska men översättningsarbetet fortgår.

Kurser för avtalspersonal

Befälsutbilding för avtalspersonal

 • Avtalsbrandkårenas befälskurs (4 sp)
 • Kurs för industribrandchef i bisyssla (6 sp)

Utbildning för ansvarsutbildare

 • Pedagogisk utbildning
 • Ämnesspecifik utbildning

Alla dessa kurser finns presenterade i publikationen "Utbildningssystem och läroplan för avtalspersonal".

Läroplan 2024

Räddningsinstitutets publikation Utbildningssystem och läroplan för avtalspersonal.