Lokalförbund

Brandkårerna i svenskfinland är medlemmar i sk. lokalförbund som i sin tur är medlemmar i Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

Lokalförbunden är sex till antalet.

SÖR

Svenska Österbottens Räddningsförbund r.f.
Ordförande: Linus Östman

SÖR på Facebook

ÅBBF

Åbolands Brandkårsförbund r.f.
Ordförande: Peter Fihlman 

Besök ÅBBF hemsida

ÅBRF

Ålands Brand- och räddningsförbund r.f.
Ordförande: Jan Lindgrén

Besök ÅBRF hemsida

VNB

Västra Nylands Brandkårsförbund r.f.
Ordförande: Johan Träskman

Besök VNBs hemsida

MNB

Mellersta Nylands Brandkårsförbund r.f.
Ordförande: Bernt Dahl

Besök MNBs hemsida

ÖNB

Östra Nylands brand- och räddningsförbund r.f.
Ordförande: Hans-Peter Lindgren