VÄLKOMMEN!


Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
är en svenskspråkig nationell organisation som arbetar för räddnings- och säkerhetsarbete på svenska.


Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

 

Kontaktuppgifter

 

 

Förbundets händelsekalender

December

15.12
Julgröt Jultomtarna på förbundskansli bjuder på julgröt

Aktuellt

Enkät om ungdomsverksamheten

Enkät om brandkårsungdomsverksamheten inom förbundet.Läs mera »
06.10.2022 kl. 11:37

Ungdomarnas tävlingsveckolsut

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds mästerskap i frågesport, slang & pytssprutestafett och redskapshantering för brandkårsungdomarLäs mera »
03.10.2022 kl. 09:00
Bild som visar fanor

Förbundskongressen 2022

Årets förbundskongress hölls i BorgåLäs mera »
30.05.2022 kl. 11:16

Trygg verksamhet i brandkåren

Material och hjälpmedel för brandkårerna, för att möjliggöra att verksamheten i brandkårerna är trygg och öppen för alla och för att garantera tryggheten för varje brandkårist. Läs mera »
24.11.2021 kl. 10:32

Organisationsverksamhet 2021 =>

Brandkårerna i framtidenLäs mera »
09.08.2021 kl. 12:37
Fyra böcker Guide för rökdykning

Guide för rökdykning

Räddningsinstitutets nya guide för rökdykning har publiceratsLäs mera »
12.05.2021 kl. 12:04

Vår nya ordförande presenterar sig

Vem är Anders NorrbackLäs mera »
20.11.2020 kl. 08:18

Brandkårsungdomsarbete

En kort presentation av brandkårsungdomsarbetetLäs mera »
28.11.2019 kl. 10:17

En räddningstjänst för alla

Handbok i jämställdhet för räddningstjänstenLäs mera »
05.06.2019 kl. 14:15