Förbundets förtjänsttecken

Förbundets förtjänsttecken

Förbundets förtjänsttecknet utgöres av en lagerkrans i vars mitt en fågel Phoenix vilar på korslagd brandyxa och strålrör. Upptill är tecknet försett med ett murkrön. Tecknets höjd är 50 mm och bredd 25 mm.

Förtjänsttecknet är indelad i tre klasser; för 10 års tjänst i brons, för 20 års tjänst i silver och för 30 års tjänst i guld.
 
Tjänstgöringstiden räknas från fyllda 16 år. Anhållan bör vara förbundet tillhanda senast 4 veckor före utdelningstillfället av förtjänsttecknet.

Reglemente för förtjänsttecknet

Förtjänsttecken för damer

Damernas förtjänsttecken


Förbundets förtjänsttecken för brandkårsdamerna utgöres av en krans i vars mitt en eldslåga vilar. Tecknet är till formatet runt, med en diameter av 25 mm.

Tecknet bärs på vänstra sidan i höjd med bröstfickan.

Förtjänsttecknet är indelat i två klasser; för 10 års tjänst i silver och för 20 års tjänst i guld (silverförgyllt).

Anhållan bör vara förbundet tillhanda senast 4 veckor före utdelningstillfället av förtjänsttecknet.

Reglemente för damernas förtjänsttecken