Årsmöten

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund  håller två stadgeenliga möten per år; ett vårmöte och ett höstmöte.

Vårmöte

Vårmötet ordnas i maj under glada former som en kongress med parad, tävlingar, förläsningar och egentliga mötesförhandlingar. Vårmötet är ett sk. redovisningsmöte där föregående års räkenskaper granskas.

 

Höstmöte

Höstmötet, som är ett valmöte, ordnas i november. Samtidigt med höstmötet ordnas också i allmänhet svenskspråkiga studiedagar med intressanta och aktuella föreläsningar.