Förbundets mästerskap i redskaphantering

Målsättningen för tävlingen är att öka deltagarnas kännedom om de normala brand- och räddningsredskapen, att förbättra förmågan att hantera dessa, att upprätthålla den fysiska konditionen samt att höja på samarbetsförmågan inom gruppen.

Tävlingen är en flerdelad tävling i redskapshantering. Redskapen som används i tävlingen är brandkårernas normala redskap. Till tävlingsuppgifterna hör räddnings-, första släcknings- och andra till brandkåren hörande uppgifter. Tävlingen avgörs uteslutande av den tid som använts.

 

Tävlingsklasser

I redskapshanteringen 2020 tävlar man i två klasser:

  • En klass för damer
  • En allmän klass

Tävlingsutförandet är i princip det samma både för damer och den allmänna klassen med vissa lättnader i det fysiska utförandet för damerna.

Tävlingsstadgar

En arbetsgrupp har tagit fram nya stadgar för redskaptävlingen 2020-2022. Arbetsgruppen fick sitt jobb klart den 12.02.2020.

De nya stadgar för redskapstävlingarna har godkänts av förbundets styrelse den 24 februari 2020.

Stadgarna och övrigt material hittar ni via länkarna nedan.

Stadgarna 2010-2022 används ännu 2023 då vi tävlat med dessa stadgar endast en gång (2022) då kongressen har inhiberats två gånger.

Stadgar 2020-2023

Hinderritningar

Skidskyttehindret 2020