Anvisningar för brandkårsverksamheten

På dessa sidor finns samlade diverse anvisningar gällande brandkårsverksamheten.

Osakligt beteende inom brandkåren

Inom brandkårens ungdomsverksamhet skall vi verka till barns och ungdomars fördel och barnens och de ungas säkerhet är det allra viktigaste. Vi måste se till att möjligt störande och osakligt beteende eller utnyttjande omedelbart avslutas.

Om en vuxen persons beteende glider över i fel riktning skall man omedelbart ta upp detta med personen i fråga. Ifall en ungdoms uppförande mot en vuxen är osakligt skall man omedelbart ingripa i detta.

I det fall att det är fråga om en allvarlig misstanke om störande beteende eller utnyttjande skall umgänget mellan offret och utövaren omedelbart avbrytas till saken är utredd. Barnets eller ungdomens föräldrar bör underrättas om de inte är medvetna om situationen. Då handlingen eller försök till handling uppfyller beskrivningen i strafflagen skall man omedelbart vara i kontakt med polis och barnskyddsmyndigheten.

Nedan några anvisningar om ämnet: