Förtjänsttecken

Beviljande av förtjänsttecken är ett fint sätt att uppmärksamma en persons insats för brandväsendets fromma. Förtjänsttecknet är personligt och förmedlar en berättelse om den insats personen som bär tecknet har utfört.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund har sina egna förtjänsttecken och förbundet förmedlar också förtjänsttecken som beviljas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).

Olika typers förtjänstecken

  • Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds förtjänsttecken
  • Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds förtjänsttecken för damer
  • Intressemärken
  • Märken för tjänsteår

Närmare information om dessa tecken hittar du via menyn ovan. Där finns även stadgar och anvisningar för hur man ansöker om de olika tecknen.

Mera information om hur man använder medaljerna och hur dessa skall placeras på unfirmern hittar du via länken nedan:

Medaljer och uniformen