Förbundets evenemang

13.03.2020 kl. 18:51
Förbundet inhiberar alla evenemang tillsvidare

Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund flyttar alla sina planerade utbildningar och tillställningar till ett senare datum!

Förbundet följer myndigheternas råd och anvisningar vad som gäller att minska risken för spridning av coronaviruset (covida-19). Finlands regering rekommenderar att alla finländare skall minska sin närkontakt med andra mänskor i samband med hobbyer på fritiden. Det är speciellt viktigt att skydda alla riskgrupper så som äldre och sådana med underliggande sjukdom.

Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund flyttar fram den verksamheten som är planerade i mars och april till en senare tidpunkt. Vi informerar om tidpunkterna senare.

Evenemang som är planerade i maj och under sommaren återkommer vi till.

För oss är det viktigt att hindra Coronaviruset att sprider sig, vi vill med dessa åtgärder trygga deltagarnas, utbildarnas och personalens hälsa.

De Frivilliga- och avtalsbrandkårerna rekommenderas att följa stadsrådets anvisningar för att minska riskerna med att sprida viruset och smitta brandkårernas personal.

Om man är, eller känner sig sjuk får man inte vara i närkontakt med andra brandkårister eller vistas på brandstationerna. Då får man inte heller delta i utryckningarna.

Utryckningar sköts normalt!

Det rekommenderas att övningar för de olika avdelningarna, allmänna tillställningar, besök på brandstationerna m.m. inte tillsvidare arrangeras.

Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund följer dagligen med utvecklingen och uppdaterar informationen om myndigheternas rekommendationer vid behov.

Vi rekommenderar att man följer de anvisningar och instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger på sin hemsida.

THL info

God handhygien är viktig!

Förbundskansliet

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760