Ungdomsledarkurs (ULK)

08.09.2022 kl. 13:06
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar
kurs för brandkårens ungdomsledare

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ordnar

KURS FÖR LEDARE INOM BRANDKÅRERNAS UNGDOMSAVDELNINGAR

Kurstid:                    18 – 20.11.2022
Kursplats:                Lärkkulla Folkakademi, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
Utbildare:                Emelia Karlsson och Patrik Sundell

Målgrupp: Denna kurs är för DIG som är eller vill bli ungdomsledare inom brandkåren. Funderar ni på att starta en ny ungdomsavdelning, så ger den här kursen bra information för detta. Ni som har gått utbildarkursen är också en perfekt målgrupp för denna kurs.

Läs mera här...

Anders Ehrnsten