Vår nya ordförande presenterar sig

20.11.2020 kl. 08:18
Vem är Anders Norrback

Vem är jag, den nya ordföranden?

Jag är riksdagsledamoten, bonden, småföretagaren, maken och fembarnsfadern som idag är bosatt i Övermark, Närpes. Förutom riksdagsledamot har jag följande förtroendeuppdrag: ordförande för samkommunen Söfuk samt fullmäktigeledamot i Närpes stad. Jag är utbildad agro-forstmagister samt yrkeslärare.

I riksdagen sitter jag i jord- och skogsbruksutskottet där jag jobbar med frågor som gäller bland annat jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, jakt och fiske. I arbetslivs- och jämställdhetsutskottet arbetar jag med frågor som till exempel arbetsmiljö, arbetskraft, sysselsättning och jämställdhet. Som suppleant i stora utskottet deltar jag i beredningen av den nationella politiken i EU-frågor. Därtill sitter jag i den parlamentariska kommitteen som utvecklar socialskyddet.

Anders Norrback