FSB Webinarie

15.09.2020 kl. 08:52
Avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar i vårdlandskap och prestationskrav

Avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar i vårdlandskap och prestationskrav

Vi skall med hjälp av ett Webinarium försöka reda ut en del av dessa frågetecken och kanske på en inblick i framtiden. Vi har avtalat med specialsakkunniga Stig Granström på Inrikesministeriet att försöka reda ut en del av frågorna.

Tidpunkt: 01.10.2020 kl. 18:00

Länken till tillfället kommer vi att skicka ut onsdagen den 30 september. Anmäl er via Lyyti. Om ni lyssnar på webinariet i en grupp t.ex. på brandstationen räcker det med en anmälan men fyll gärna i hur många som lyssnar på Stig.

Anmälningarna vill vi ha senast 29 september.

Anmäl er här!

 

Förbundskansliet

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760