Förbundets ungdomsledare Sonja Lumme

Hälsningar från förbundets ungdomsledare

31.03.2020 kl. 11:10
Sonja Lummes hälsningar angående årets läger

Bästa brandkårister,

Det är onekligen märkliga tider vi lever i. Så gott som dagligen får vi nya omständigheter och riktlinjer att rätta oss efter. Som ni alla har märkt har även de frivilliga brandkårerna tvingats att omstrukturera stora delar av verksamheten, övningar kan inte hållas som vanligt och på många orter är det helt förbjudet att alls röra sig på stationen annat än i samband med utryckning. 

På förbundsnivå har vi blivit tvungna att ta ställning till hur vi skall göra med alla de evenemang och tillställningar som planerats inför våren och sommaren. Ungdomsarbetsutskottet sammanträdde den 25 mars för att diskutera just detta. Med en klump i magen och tårarna brännande bakom ögonlocken hörde jag mig själv säga ”beslutet är alltså att inhibera sommarens läger”. I utskottet anser vi det varken vettigt eller hållbart att lägga ner tid och krafter på att planera ett såpass stort evenemang, när vi inte ens vet om arrangerandet av ett dylikt evenemang kommer vara lagenligt i sommar.

Sommarens läger inhiberas alltså och skjuts fram till sommaren 2021. 

Det är mycket som är jobbigt nu. Jag är övertygad om att jag inte är den enda som upplever det som händer i samhället som både frustrerande, skrämmande och ledsamt. 

Men, vet ni vad som ändå gläder mig och gör mig alldeles otroligt stolt? Jo, det ansvar och den omtanke jag ser att brandkårerna ute i Svenskfinland tar och ger! Även i tider som dessa gör vi det vi brandkårister är allra bäst på - vi bryr oss om varandra!

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena så tar vi oss nog igenom även detta! 

 

Sonja Lumme

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760