Ungdomsläger

27 Juni 2020 kl. 14.00–03 Juli 2020, 13.00

Läger 2020

P.g.a den rådande situationen med Covid-19 viruset och det undantagstillstånd som råder vilket har lett till en ovisshet hur läget är i sommar har förbundets ungdomsarbetsutskott den 25 mars tagit det svåra och sorgliga beslutet att flytta brandkårsungdomarnas läger ett år framåt.

Vi ses alltså i Västankvarn 2021!


Kontakt

Plats
Västankvarn gård
Västankvarnvägen 413
10230 Ingå St

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760