Mången brand kunde förhindras

Man kan oftast förhindra eldsvådor på förhand eftersom det i allmänhet är människans egna felaktiga handlingar som hjälper till att en brand uppstår. Du kan bäst skydda ditt hem genom att vara försiktig med elapparater, eldstäder och ljus.

Några grundläggande saker att ta hand om:

  • Se till att du har tillräckligt många brandvarnare i hemmet och kontrollera regelbundet att de fungerar
  • Känn till vägen till trygghet - planera evakueringsrutten, -rutterna ordentligt på förhand
  • Se till att du har släckningsutrustning lätt tillgänglig och lär dig använda den utrustning du ha
     

Bild: Ulriikka Lipasti
Text: SPEK
På svenska: FSB

 

Mera information

Mera information om brandsäkerhet hittar du via länkarna nedan.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760