Kurs för ungdomsledare

09 April 2021 kl. 18.00–11 April 2021, 17.00

En kurs för brandkårernas ungdomsledare ordnas 9-11 april 2021 i Åboland, närmare plats meddelas senare i kallelsen. Till kursen kan man söka från förbundets hela verksamhetsområde. 

Som kursledare kommer Emelia Karlsson, Sonja Lumme och Patrik Sundell att fungera.

Mera uppgifter kommer i kallesen som publiceras i början av året.


Plats
Åboland

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760