Utbildning på svenska


Kurs för enhetscheferFSB utbildar på svenska. Utbildning sker inom grundutbildning och kompletteringsutbildning för frivilliga brandkårister och inom brandkårens dam- och ungdomsverksamhet.

Dessutom ordnar FSB svenskspråkiga kurser inom beredskapsutbildningen som t.ex. Kurs för husets säkerhetschef. Vi sköter även säkerhetsutbildning för företag.

Närmare information finns bakom länkarna till vänster.

Ta gärna kontakt med FSB kansli om ni har frågor angående brandkårernas utbildning eller säkerhets- eller beredskapsutbildning i allmänhet.