Skydda ditt hem mot eldsvådor

Skaffa tillräckligt många brandvarnare

Skaffa tillräckligt många brandvarnare och se till att de fungerar. SPEK rekommenderar, att man placerar en brandvarnare i alla sovrum och i hallen. I de övre våningarna skall man montera brandvarnaren i sovrummen och också i taket ovanför trapporna. I varje våning skall det finnas åtminstone en fungerande brandvarnare för varje påbörjad 60 kvadratmeter.

Se till, att brandvarnarens batteri är i skick. Testa brandvarnarens funktion en gång i månaden genom att trycka in testknappen.

Vägen till trygghet

Känn till vägen till trygghet - planera evakueringsvägarna noggrant på förhand. Alla invånare skall känna till hur man kan ta sig ut ur lägenheten vid en eldsvåda. Om eldsvådan inte finns invid den normala utgången kan man använda den vid ett tillbud. Om det inte är möjligt att ta sig ut den normala vägen, skall alla i familjen känna till en eller flera alternativa utrymningsrutter.

Utrymningsvägarna skall var fria från hinder eftersom man har bara ett par, tre minuter på sig att ta sig ut. Kom också överens om en gemensam samlingsplats för att ni skall kunna ontrollera, att alla har kunnat ta sig ut i säkerhet.

Släckningsutrustning

Se till, att förstahandssläckningsutrustningen är lättillgänglig och lär alla i famlijen hur man använder den. Skaffa tillräckligt många släckningsfiltar och handbrandsläckare. Placera dessa så, att man lätt kommer åt dem och se till, att alla lär sig hur man använder släckningsutrustningen. Släck branden i initialskedet om du kan, men riskera inte din egen säkerhet!

 

Bild: Ulriikka Lipasti
Text: SPEK
På svenska: FSB

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760