Studiedagar, Redskapstävlingar, vårmöte och höstmöte 2020

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund studiedagar är avsedda för
avtalsbrandkårernas medlemmar, ordinarie personal och övriga intresserade.

Målsättningen är att höra aktualiteter samt att byta erfarenheter och skapa
nya nätverk för att befrämja säkerheten.

Studiedagar, Redskapstävlingar, vår- och höstmötet ordnas på Hanaholmen i  Esbo den 24-25 oktober 2020 . 

Närmare information kommer senare att publiceras här.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760