FSB

   Chaufförsvägen 3,
   10600 EKENÄS
   Tel: 020 787 9760
   E-post: kansli (at) fsbr.fi

 

Vem ansvarar för brandsäkerheten,

19.10.2017 kl. 14:23
när en funktionshindrad äldre person bor kvar i sitt hem?

Vem ansvarar för brandsäkerheten, när en funktionshindrad äldre person bor kvar i sitt hem?

Funktionsförmågan avgör om man kan rädda sig från en brand

Boendets brandsäkerhet är inte bara ett problem i glesbygden. I år har det inträffat tre branddödsfall i Helsingfors i vilka offret har varit funktionshindrad, i två av dessa fall över 70 år gammal. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland vill fästa uppmärksamhet vid säkerhetsansvaren, när äldre personer och specialgrupper bor kvar i sina hem. Under de tre första kvartalen har 30 människor omkommit i bränder.

Statsrådets färska principbeslut om strategin för inre säkerhet tar upp utmaningar inom brandsäkerheten. Enligt publikationen ”sker befolkningens åldrande inte jämnt över hela landet utan det är befolkningen i glesbygden som åldras. Följaktligen kommer antalet säkerhetsproblem i anslutning till åldrandet sannolikt att öka i Finland och syns i olika områden på olika sätt.”

– Utmaningen är inte bara landsortens problem utan den berör även städer. Den åldrande befolkningens mängd i städerna växer på samma sätt. Förutom indelningen i stad–glesbygd är det alltså viktigt att ta i beaktande människors möjligheter att agera i risksituationer, säger SPEKs expert Ira Pasi.

Under de tre första kvartalen har 30 människor omkommit i bränder. Till exempel i de tre branddödsfallen i Helsingfors var offren äldre människor. Förutom åldern har funktionsförmågan bidragit till döden. Alla omkomna var rörelsehindrade. 

Antalet branddöda har sjunkit med cirka hälften jämfört med tre tidigare år under samma tid i genomsnitt. Man har uppnått en minskning i branddödsfall med långsiktiga lagstiftningsåtgärder och säkerhetskommunikation inom säkerhetsbranschen.

– Det viktigaste för fortsatt positiv utveckling är att man hittar boendelösningar för funktionsnedsatta och äldre personer, betonar Ira Pasi.

Äldreomsorgslagen prioriterar alternativet där äldre bor kvar i sina egna hem. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland är oroad över att brandsäkerheten inte tas i beaktande när funktionshindrade bor i sina hem ensamma eller med en annan nästan lika funktionshindrad. Boendesäkerheten måste beaktas mera ingående när man fattar beslut om en – ofta äldre – persons boende.

– En rörelsehindrad person kan inte lämna sitt brinnande hem, varken i Kuhmo eller i Helsingfors, påminner Ira Pasi.

Människor kommer ofta inte att tänka på olycksrisken, och många har inte heller begrepp om vad som påverkar deras egen funktionsförmåga.  De som hör till sårbara grupper måste alltså kunna identifieras bättre än tidigare. De måste erbjudas stöd och metoder till att förbättra boendesäkerheten. Dessa är just de grupper som riskerar att marginaliseras. Marginalisering skapar inte

___________________________________

                      WWW.SPEK.FI

Roger Roos


Välkommen till FSB:s hemsidor!

På dessa sidor presenteras FSB:s verksamhet, här hittar du kurs-kallelser, tävlingsinfo, mötes-kallelser, protokoll, mm...

Ta kontakt med kansliet om ni saknar någonting.

 

FSB:s vision:

FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårs-organisation som producerar den bästa säkerhetskunskapen som en uppskattad, öppet kommunicerande, respekterad och eftertraktad samarbetspartner.