Brandkårsdamernas verksamhet


 

Brandkårsverksamhet idkas också av kvinnor. Flere av våra frivilliga brandkårer har verksamma damavdelningar. Damerna deltar nuförtiden i många uppgifter inom brandkåren: de fungerar som hjälp åt myndigheterna vid räddningsuppdrag, de förbättrar hemmets och familjernas säkerhet genom informations- och upplysningsverksamhet, de fungerar som utbildare både inom brandkåren och för vanliga medborgare. Brandkårsdamerna utför säkerhetsutbildning bl.a. i skolor, på daghem och på träffar som ordnas av andra föreningar.

Traditionell brandkårsdamverksamhet är bespisning och andra serviceuppdrag. I dagens läge kan också pojkar och gubbar dock delta i bespisningsverksamheten. Man sköter också sk. alarmbespisning som innebär snabb mat- och dryckservice vid storbränder, olyckor och efterspaningar. Bespisningen utförs också av brandkårsdamerna på brandkårsläger och andra tillställningar.

Verksamheten omfattar också annat trevligt som motionskvällar, bastu, utflykter, och trevlig samvaro överhuvudtaget.

 

Kom också du med och upplev en intressant och trevlig tid bland brandkårsdamerna!